Strona główna

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Akademickie T.z. (DPAG e.V.) założone zostało w 1996 r. w Kilonii jako stowarzyszenie użyteczności publicznej, którego założeniem jest nauka i edukacja w duchu porozumienia między narodami. Celem DPAG e.V. jest wniesienie wkładu w zbliżenie Niemców i Polaków na płaszczyźnie akademickiej. Wszelkie propozycje kształceniowe Towarzystwa są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Nowości

W erze globalizacji i Internetu szybki dostęp do wiadomości stał się czymś nie tylko pożądanym, ale i oczywistym. Problemem pozostaje selekcja, wyławianie z medialnego szumu tego, co naprawdę ważne i potrzebne. Powstanie i rozwijanie się, w nie mającym końca procesie, internetowej encyklopedii – Wikipedii – to próba znalezienia odpowiedzi na wyzwania, jakie stanęły przed społeczeństwami opartymi na wiedzy, związane z codziennymi zmaganiami milionów ludzi z informacyjnym tsunami.

Wprawdzie wątpliwości budzi wciąż wiarygodność artykułów zamieszczanych w ramach globalnego projektu, jakim stała się Wikipedia, to jednak trudno ignorować jej istnienie oraz fakt, że stała się popularnym źródłem informacji na każdy temat. Warto więc, nie zapominając o tym, że zawartość Wikipedii musi być wciąż na nowo weryfikowana i poprawiana, przyjrzeć się temu jak powstaje, tym bardziej, że Polacy należą do najaktywniejszych autorów artykułów rozpowszechnianych na jej stronach. Właśnie o rozwoju Wikipedii i Wikimediów w Polsce traktuje artykuł Adama Pohla.

Zapraszamy do lektury > https://propagandaundwiderstand.de/dpag/wp-content/uploads/2011/03/dpagev-pohl-internet2.pdf

(16.04.2011)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert