Downloads / Pobrania

(Note: This page is still incomplete.)

English

Miriam AraniMendel Grosman – The Łódź ghetto (1940-1944) photograph collection at the Wiener Library, London


In Polish language

W erze globalizacji i Internetu szybki dostęp do wiadomości stał się czymś nie tylko pożądanym, ale i oczywistym. Problemem pozostaje selekcja, wyławianie z medialnego szumu tego, co naprawdę ważne i potrzebne. Powstanie i rozwijanie się, w nie mającym końca procesie, internetowej encyklopedii – Wikipedii – to próba znalezienia odpowiedzi na wyzwania, jakie stanęły przed społeczeństwami opartymi na wiedzy, związane z codziennymi zmaganiami milionów ludzi z informacyjnym tsunami.

Wprawdzie wątpliwości budzi wciąż wiarygodność artykułów zamieszczanych w ramach globalnego projektu, jakim stała się Wikipedia, to jednak trudno ignorować jej istnienie oraz fakt, że stała się popularnym źródłem informacji na każdy temat. Warto więc, nie zapominając o tym, że zawartość Wikipedii musi być wciąż na nowo weryfikowana i poprawiana, przyjrzeć się temu jak powstaje, tym bardziej, że Polacy należą do najaktywniejszych autorów artykułów rozpowszechnianych na jej stronach. Właśnie o rozwoju Wikipedii i Wikimediów w Polsce traktuje artykuł Adama Pohla.

Zapraszamy do lektury > https://propagandaundwiderstand.de/dpag/wp-content/uploads/2011/03/dpagev-pohl-internet2.pdf

Adam PohlWikipedia i Wikimedia w Polsce (16.04.2011)

Miriam Arani: Podstawowe źródła przy ustalaniu autorstwa fotografii z getta Litzmannstadt (1940-1944) w Wiener Library w Londynie. Pobranie Plik PDF (29 stroń) (2011)

Historia stosunków niemiecko-polskich 1939-1945 w świetle fotografii. Konferencja specjalistyczna na temat źródeł fotograficznych z okresu drugiej wojny światowej 8.-10. czerwca 2005r. w Berlinie > https://propagandaundwiderstand.de/dpag/wp-content/uploads/2023/04/dpag-foto2005pl.pdf

Fotografie jako historyczne źródło informacji o stosunkach niemiecko-polskich w latach 1939-1945. Raport z konferencji w Berlinie w dniach 17-18 maja 2003r > https://propagandaundwiderstand.de/dpag/wp-content/uploads/2023/04/dpag-foto2003pl.pdf

Miriam Arani: Podstawowe źródła przy ustalenia autorstwa fotografii z getta Litzmannstadt (1940-1944) w Wiener Library w Londynie. Dokumentacja kolekcja 43 zdjęć z getta Litzmannstadt żydowskich fotografów > https://propagandaundwiderstand.de/dpag/wp-content/uploads/2023/04/dpag_arani_wlgrosmanpl.pdf


Deutschsprachig

Rita Röhr: Julius Bursche – aufrecht zwischen allen Stühlen. Am 20. Februar 1942 starb der Generalsuperintendent der Evangelisch Augsburgischen Kirche in Polen – Julius(z)1 Bursche – nach Jahren der Haft bei der Gestapo und im KZ Sachsenhausen im Polizeikrankenhaus Berlin. Sein Tod wirft die Frage auf, warum die Nationalsozialisten ihn und seine Familie so vehement verfolgten und die meisten männ- lichen Familienmitglieder umbrachten. Was steckte dahinter, wer verfolgte welche Interessen und wer war dabei mit wem verbündet? Um die Anfänge etwas besser zu verstehen, muss man hierzu in die Zeit der polnischen Teilungen zurückgehen > https://propagandaundwiderstand.de/dpag/wp-content/uploads/2016/12/dpagev-bursche-rr2016.pdf

Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz, Institut des Nationalen Gedenkens in Poznań: Unsere Ausstellung „Alltag im besetzten Wielkopolska 1939- 1945“. Übersetzt von Sebastian Engel > https://propagandaundwiderstand.de/dpag/wp-content/uploads/2013/12/DPAGeV_IPNwlkpKORR.pdf

Deutsch-Polnische Geschichte 1939–1945 im Spiegel der Fotografie. Fachtagung der Deutsch-Polnischen Akademischen Gesellschaft e.V. zu fotografischen Quellen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs Berlin, 8. bis 10. Juni 2005. Anläßlich des 60jährigen Kriegsendes führte die Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft in Berlin in Kooperation mit der Polnischen Akademie der Wissenschaften, der Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie (Krakau) und der Deutschen Gesellschaft für Photographie (Köln) eine interdisziplinäre wissenschaftliche Tagung über fotografische Quellen aus den Jahren 1939-1945 in deutschen und polnischen Sammlungsbeständen durch. Die Veranstaltung wurde finanziell von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit unterstützt. Bundestagspräsident Wolfgang Thierse wies in seinem Grußwort zu der Veranstaltung darauf hin, dass die Bedeutung von historischen Fotografien als Dokumenten der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wächst. Zugleich unterstrich er, welch schwieriges Unterfangen es ist, Fotografien als historische Quellen im bilateralen Kontext sachlich korrekt zu interpretieren > https://propagandaundwiderstand.de/dpag/wp-content/uploads/2008/09/D-PLGesch3945SpiegelFotoJun05.pdf